cartias-logox250Cáritas/Caipsho är ett center vars ändamål är att förbättra livskvalité och sociala förhållande för de mest utsatta i samhället som inte har mat eller tillgång till dusch och personlig hygien. Ett multiprofessionellt team arbetar med att hjälpa personer till självhjälp.

Caipsho hjälper hundratals personer årligen på södra Gran Canaria.

Caipsho ligger i Maspalomas och grundades 1999 tack vare en frivillig grupp i området.

Caipsho har överlevt tack vare hjälp och bistånd från hotell, socialtjänst, offentliga förvaltningar och egna medel.

Caritas Diocesana de Canarias hjälpte totalt 13738 personer år 2014 enligt verksamhetsberättelsen.

Centret erbjuder olika tjänster som är avsedda att täcka basbehov som mat och hygien för de personer som tas emot. Avsikten är att täcka minimibehoven för att möjliggöra en återgång i samhället.

I år får Cáritas/Caipsho halva beloppet som Hospiten Roca skänker till välgörande ändamål. Summan är beroende av hur många deltagare som deltar i Carrera Popular Hospiten Roca.

Välgörenhetsloppet arrangeras av intressegruppen Los Suecos.

Share This